• Rønne Havn tilbyder mange forskellige services

Rønne Havn har en omfattende og moderne infrastruktur

Rønne Havn er en moderne erhvervshavn, der årligt betjener over 3.000 skibsanløb med en samlet godsmængde på over på 1,4 mio. tons. De mange anløb stiller krav til en effektiv og serviceorienteret havn med en bred vifte af servicetilbud.

Rønne Havn A/S tilbyder en havneinfrastruktur, der bl.a. dækker over værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer. Derudover stiller havnen kraner, pakhuse og andre faciliteter til rådighed med henblik på at betjene skibe, færger, stevedorer, areallejere m.fl.