Rønne Havn

Vis menu

Rønne Havn A/S fortsætter den positive udvikling

Rønne Havn A/S fortsætter den positive udvikling, efter at havnen igen i 2015 leverede det bedste resultat nogensinde. Første kvartal 2016 fastholder på trods af udløb af flere langvarende forretningsaftaler forsat fremgang på den primære drift.

Det opnåede resultat efter første kvartals drift overgår de forventninger ledelsen havde ved indgangen til året. Det er mod forventning lykkedes at fastholde en næsten uændret omsætning i forhold til 2015 på trods af ledelsens forventning om en omsætningsnedgang som følge af udløbet af flere langvarende forretningsaftaler. Bestyrelsens forventninger om et driftsresultat i 2016 på omkring 12 millioner løftes nu til en forventning om et årsresultat på 12 til 13 millioner. Dermed forsætter den positive udvikling, der på sigt vil gøre selskabet investeringsparat blandt andet i forhold til de store investeringer, der skal fremtidssikre havnens infrastruktur.

Vi har igennem flere år haft fokus på at effektivisere havnens forretningsgange og samtidig øge vores forandringsvillighed og kompetencer. Det har vi gjort med succes, og det er det, vi forsat høster resultatet af, men vi skal fortsat se fremad og skabe forbedringer. Vi skal nu øge vort fokus på at positionere Rønne Havn A/S i de potentielle markeder som strategien Klar Kurs 2025 angiver, og derigennem arbejde benhårdt på at løfte indtjeningen. ”Det er nødvendigt for at kunne levere noget af den kapital til de nødvendige investeringer i havnens infrastruktur, der også fremadrettet sikre en moderne og tidssvarende erhvervshavn på Bornholm” fortæller adm. direktør Thomas Bendtsen.

”Vi har stort set fremgang på alle forretningssegmenter i første kvartal. Jeg vil derfor sætte særligt fokus på vores omsætning, der stort set er fastholdt på trods af, en forventet nedgang i segmenter hvor forretningen enten er frasolgt eller ophørt. 

At vores driftsresultat (EBIT) er reduceret med 8 % fra 2015 til 2016, skyldes en forbedret planlægning af driftsopgaverne hvilket medfører en forøget omkostning i første kvartal, der dog udlignes over året. Det forventes således at EBIT samlet set forbedres i 2016 i forhold til 2015.

”Samlet set kan jeg konstatere, at årets første kvartal er forløbet positivt, og at selskabets forventninger til kvartalet er mere end indfriet og dermed ligger over det budgetterede. Ledelsens forventer til årsresultatet for 2016 løftes derfor fra ca. 12 mio ved årets indgang til nu ca. 13 mio. kr.

For yderligere information kontakt Adm. direktør/CEO Thomas Bendtsen på mobil 30 61 07 63

eller mail: thomas.bendtsen@roennehavn.dk

Læs mere på http://www.roennehavn.dk

 

Periodetal for Rønne Havn A/S

Økonomiske nøgletal
(kr. i 1.000)

Periode: 01.01 – 31.03

Årsresultat

Forventet årsresultat

2015

2016

Ændring i %

2015

2016

Omsætning 

11.494

11.447

- 0,4

55.512

53.860

EBIT         

2.068

1.898

- 8,2

15.687

16.185

Resultat for Q1

1.144

1.055

- 7,8

12.090

12.870

Antal skibsanløb

611

714

+ 16,9

 

 

Gods i tons (1.000)

326

370

+ 13,5

 

 

Antal passagerer (1.000)

155

180

+ 16,1

 

 

Antal biler (1.000)

40

45

+ 12,5