Rønne Havn

Vis menu

Masterplan 2050

Fremtidssikring af Rønne Havn skal ske ved effektivisering og professionalisering, udvikling af nye markedsområder og investeringer i en fremtidssikret infrastruktur.

Rønne Havn A/S er meget bevidst om havnens centrale rolle og betydning for erhvervslivet på Bornholm, og ikke mindst vigtigheden af løbende at kunne stille en tidssvarende og hensigtsmæssig infrastruktur til rådighed for det bornholmske samfund. Selskabet er således meget bevidst om sin rolle som en vigtig forudsætningsskaber for udviklingen på Bornholm.

Du kan via dette link finde hele masterplanen.