Rønne Havn

Vis menu

Forsat stabil udvikling i Rønne Havn A/S.

 

Rønne Havn A/S fortsætter de sidste års fremgang og har efter årets første 9 måneder opnået et resultat der overgår forventningerne til året og hvor omsætningen er steget med 1,0 % i forhold til samme periode i 2015. At det er lykkes at løfte omsætningen er særdeles positivt, da et par større langvarige aftaler udløb i 2015. Samtidig er det lykkes at holde omkostninger i ro, og således løfte effektiviteten i produktionen.

Samlet set kan jeg konstatere at årets 3 første kvartaler er forløbet positivt, og at vores forventninger til resultatet for de 3 første kvartaler er mere end indfriet. Samtidig begynder vi at se resultaterne af vores forretningsudviklende indsats, og at vi i årets løb har serviceret flere nye kunder sammen med havnens virksomheder. Vores forøgede fokus på at løfte udnyttelsesgraden af havnens infrastruktur m.m. har resulteret i en vækst i vores basisomsætning og det er samtidig lykkes at holde omkostninger i ro. Derfor forventer jeg at havnens medarbejdere for 4. år i træk kan levere et rekordresultat for Rønne Havn A/S på mellem 13 og 14 mio.” siger adm. direktør Thomas Bendtsen.

Væksten i godsmængderne er fordelt over flere varegrupper og skyldes dermed ikke kun et forretningsområde. Havnen har i årets første tre kvartaler oplevet en vækst i den totale godsmængde på 3,9 % samtidig med, at antallet af overførte biler og passager er steget med hhv. 4,1 % og 3,8 % i årets første 9 måneder.

 

Havnens ledelse vurderer i lighed med andre danske havne, at det er nødvendigt med en udbygning af havnens infrastruktur. Udbygningen skal gennemføres for at Rønne Havn fortsat skal kunne leve op til sin forpligtigelse som Bornholms forsyningshavn. Rønne Havn A/S er derfor ved at lægge sidste hånd på ”Masterplan 2050” der er den overordnede langsigtede visionsplan for havnens udvikling frem mod 2050.

”Vi forventer at have afsluttet arbejdet med Masterplan 2050 inden for den nærmeste fremtid således at rammerne for den langsigtede udvikling af havnen kan forelægges for vore aktionærer” udtaler adm. direktør Thomas Bendtsen og fortsætter ”vi er yderst opmærksomme på den enestående mulighed de seneste års økonomiske resultater sammen med det ekstremt lave renteniveau giver havnen for at kunne igangsætte den første etape af en endelig fremtidssikring”.

Sideløbende med etableringen af Masterplan 2050 arbejder havnen på at kortlægge eventuelle miljømæssige konsekvenser ved en fremtidssikring af havnen i en såkaldt VVM-redegørelse.

For yderligere information kontakt venligst adm. direktør/CEO Thomas Bendtsen på mobil 30 61 07 63 eller mail: thomas.bendtsen@roennehavn.dk