Rønne Havn A/S ønsker, som en naturlig del af havnens virke, at skabe de bedst mulige rammer for en miljømæssig forsvarlig driftsførelse.

Derfor arbejder vi løbende på at finde de løsninger, der mest hensigtsmæssigt forebygger forurening, og som reducerer den miljømæssige belastning.

Rønne Havn A/S er som erhvervshavn meget bevidst om sin rolle som forbillede, og vi ønsker at støtte samfundets interesse for miljøforbedringer.

Derfor har vi udarbejdet en miljøpolitik med klare mål. Rønne Havn A/S skal som minimum leve op til gældende lovgivning og internationalt anerkendte krav for gennemførelse af bæredygtige services, hvad angår miljø, klima, arbejdsmiljø og forretnings¬etik, og i det omfang det er muligt, vil vi sætte vores normer og standarder højere end gældende love og normer foreskriver og dermed være på forkant med udviklingen.

Rønne Havn A/S blev i 2002 certificeret i miljøledelse efter ISO 14001:2004. Selskabets miljøledelse bliver efterprøvet årligt og er i 2014 blevet re-certificeret.

Selskabets CO2-udledning i 2014 er i henhold til Miljøministeriets beregningsmodel på 430 tons mod 435 tons i 2013.