Jess C. Persson

Bestyrelse

Indtrådt i bestyrelsen i 2014

Skibsfører

Indtrådt i bestyrelsen i 2014.
Valgperiode udløber i 2018.