Thomas Thors

Bestyrelse

Formand for bestyrelsen. Indtrådt i bestyrelsen i 2012

Læge uddannet

Formand for bestyrelsen i 2012
Indtrådt i bestyrelsen i 2012.
Valgperiode udløber i 2018.

Ledelseserhverv:
Ingen eksterne ledelses-erhverv.

Særlige kompetencer:
Erhvervspolitisk erfaring som tidligere borgmester.