Rønne Havn A/S leverer igen et rekordresultat

Rønne Havn A/S fortsætter de seneste års positive udvikling, og havnen kan igen i 2016 levere det bedste resultat nogensinde.

 

Ledelsens forventninger ved indgangen til året om et driftsresultat i 2016 på omkring 12,5 millioner er mere end indfriet da årsresultatet for 2016 udgør 14,0 mil. Det opnåede resultat overgår de forventninger ledelsen havde ved indgangen til året. Det er mod forventning lykkedes at fastholde en næsten uændret omsætning i forhold til 2015 på trods af en forventning om en omsætningsnedgang. Dermed forsætter den positive udvikling, der er grundlaget for selskabets forsatte udvikling og grundlaget for at nå de langsigtede mål der er beskrevet i strategien Klar Kurs 2025.

”Vi har igennem flere år haft fokus på lønsomhed i vore forretninger, hvilket er gennemført ved at tilføre de organisatoriske kompetencer der kan bidrage hertil. De ressourcer og den kapital vi har investeret i den organisatoriske udvikling, er det vi nu høster resultatet af” fortæller adm. direktør Thomas Bendtsen

Selskabet har arbejdet med langsigtede målsætninger de seneste år og det er lykkedes at have et konstant sigte på hele tiden at blive dygtigere. Det forøgede fokus på at positionere Rønne Havn i de udpegede markeder som strategien Klar Kurs 2025 angiver udvikles planmæssigt, og det er ledelsens forventning er det inden for en overskuelig fremtid vil lykkedes at udvikle disse markeder markant.

”Det er nødvendigt for at kunne sikre de målrettede investeringer i havnens infrastruktur, der på sigt skal sikre en moderne og tidssvarende erhvervshavn på Bornholm” fortæller adm. direktør Thomas Bendtsen og fortsætter:

”Vi har stort set fremgang på alle forretningssegmenter i 2016, bortset fra en forventet nedgang i forretningsområder hvor forretningen enten er frasolgt eller ophørt. Vi fortsætter målrettet med at eksekvere selskabets strategi og vi fastholder den målrettede udvikling af organisationen, der er grundlaget for at gennemføre Klar Kurs 2025 med succes”

 

 Fakta Box:

 

 

 

 

Driftsresultat (EBIT) er gennem 2016 løftet fra 15,7 millioner i 2015 til 17,2 millioner i 2016, hvilket skyldes en forsat forbedret planlægning af de daglige driftsopgaver på tværs af organisationen, hvormed produktiviteten er forbedret markant.

”Organisationen bliver således hele tiden dygtigere til at planlægge opgaverne og dermed løfte effektiviteten i de tilstedeværende kompetencer og ressourcer. Det er svært tilfredsstillende at se denne udvikling og samlet set kan jeg konstatere, at 2016 er forløbet yderst positivt, og at bestyrelsens forventninger til året er mere end indfriet” siger bestyrelsesformand Thomas Thors.

Ledelsen forventer et årsresultat for 2017 på samme niveau som i 2016, samtidig med at eksekveringen af Klar Kurs 2025 målrettet fortsættes.

For yderligere information kontakt:

 

Bestyrelsesformand Thomas Thors på mobil +4540160354 / mail: thomas.thors@live.dk

 

Adm. direktør/CEO Thomas Bendtsen på mobil +4530610763 / mail: thomas.bendtsen@roennehavn.dk

 

 

Se hele årsrapporten på http://www.roennehavn.dk