Afslag på ansøgning om midler fra EU ”Connecting Europe Facility (CEF)”

Rønne Havn A/S har nu modtaget svar på havnens ansøgning om tilskud fra EU´s infrastrukturfond ”Connecting Europe Facility” til en udbygning af havnen og desværre, har havnen ikke i denne omgang opnået at få støtte til en udbygning af havnen. 

Der var i alt 17 danske ansøgninger og kun de 6 ansøgninger opnåede tilskud i denne runde fra puljen, der i alt var på 1,1 mia. EUR. I alt var der ansøgt om tilskud på 3,2 mia. EUR, hvilket var næsten 3 gange så meget som der var i puljen. 

Vi afventer nu evalueringen på ansøgningen, således at vi kan vurdere om der eventuelt skal fremsendes en ny ansø…

Rønne Havn A/S fortsætter den positive udvikling

Rønne Havn A/S fortsætter den positive udvikling, efter at havnen igen i 2015 leverede det bedste resultat nogensinde. Første kvartal 2016 fastholder på trods af udløb af flere langvarende forretningsaftaler forsat fremgang på den primære drift.

Det opnåede resultat efter første kvartals drift overgår de forventninger ledelsen havde ved indgangen til året. Det er mod forventning lykkedes at fastholde en næsten uændret omsætning i forhold til 2015 på trods af ledelsens forventning om en omsætningsnedgang som følge af udløbet af flere langvarende forretningsaftaler. Bestyrelsens forventninger o…

Vindmølleindustrien mødes i Rønne

27. og 28. januar 2016 mødes en lang række repræsentanter for vindmølleindustrien i Rønne for at drøfte mulighederne og udfordringerne i og omkring Østersøen.

Den to dage lange konference ”Windforce Baltic Sea 2016” har til formål at sætte fokus på de spørgsmål, som vindmølleindustrien har i Østersøen, og på de udfordringer, som leveran-dører og producenter står med i forhold til udvikling og opbygning af vindmølleparker og den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Der vil samtidig være mulighed for at udveksle erfaringer og møde aktører som f.eks. producenter, energiselskaber, serviceudbyd…