Masterplan 2050

Fremtidssikring af Rønne Havn skal ske ved effektivisering og professionalisering, udvikling af nye markedsområder og investeringer i en fremtidssikret infrastruktur.

Rønne Havn A/S er meget bevidst om havnens centrale rolle og betydning for erhvervslivet på Bornholm, og ikke mindst vigtigheden af løbende at kunne stille en tidssvarende og hensigtsmæssig infrastruktur til rådighed for det bornholmske samfund. Selskabet er således meget bevidst om sin rolle som en vigtig forudsætningsskaber for udviklingen på Bornholm.

Du kan via dette link finde hele masterplanen.

Forsat stabil udvikling i Rønne Havn A/S.

 

Rønne Havn A/S fortsætter de sidste års fremgang og har efter årets første 9 måneder opnået et resultat der overgår forventningerne til året og hvor omsætningen er steget med 1,0 % i forhold til samme periode i 2015. At det er lykkes at løfte omsætningen er særdeles positivt, da et par større langvarige aftaler udløb i 2015. Samtidig er det lykkes at holde omkostninger i ro, og således løfte effektiviteten i produktionen.

Samlet set kan jeg konstatere at årets 3 første kvartaler er forløbet positivt, og at vores forventninger til resultatet for de 3 første kvartaler er mere end indfriet. …

Fortsat stabil fremgang i Rønne Havn A/S

Fortsat stabil fremgang i Rønne Havn A/S

Rønne Havn A/S fortsætter de seneste års fremgang og har realiseret en stabil vækst i godsmængderne i første halvår af 2016. Væksten i godsmængderne er fordelt over flere forretningsområder og der er således tale om en vækst i de totale godsmængder på 3,6 % i forhold til 2015. Samtidig er også antallet af biler og passager øget i første halvår.

Rønne Havn A/S kan dermed ikke genkende det billede af at de danske havne oplever vigende godsmængder som det fremgik af forskellige medier først i juli måned.

”Jeg er yderst tilfreds med at vi har løftet omsæ…