Rønne Havn A/S leverer igen et rekordresultat

Rønne Havn A/S fortsætter de seneste års positive udvikling, og havnen kan igen i 2016 levere det bedste resultat nogensinde.

 

Ledelsens forventninger ved indgangen til året om et driftsresultat i 2016 på omkring 12,5 millioner er mere end indfriet da årsresultatet for 2016 udgør 14,0 mil. Det opnåede resultat overgår de forventninger ledelsen havde ved indgangen til året. Det er mod forventning lykkedes at fastholde en næsten uændret omsætning i forhold til 2015 på trods af en forventning om en omsætningsnedgang. Dermed forsætter den positive udvikling, der er grundlaget for selskabets fo…

Offentligt møde om udvidelsen på Rønne Havn

Rønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune inviterer til offentligt møde om udvidelse af Rønne Havn.

Den 31. januar 2017 kl. 19-21 er der offentligt møde, hvor alle interesserede kan høre om planforslaget for udvidelse af Rønne Havn.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. december 2016 at sende planforslag for havneudvidelsen i offentlig høring til og med den 19. februar 2017.
Planforslaget er lavet på foranledning af Rønne Havn A/S, der ønsker at gennemføre en havneudvidelse i flere etaper frem mod 2050.
Planen og miljøvurderingerne kan findes på Bornholms Regionskommunes hjemmeside under punktet:
In…

Masterplan 2050

Fremtidssikring af Rønne Havn skal ske ved effektivisering og professionalisering, udvikling af nye markedsområder og investeringer i en fremtidssikret infrastruktur.

Rønne Havn A/S er meget bevidst om havnens centrale rolle og betydning for erhvervslivet på Bornholm, og ikke mindst vigtigheden af løbende at kunne stille en tidssvarende og hensigtsmæssig infrastruktur til rådighed for det bornholmske samfund. Selskabet er således meget bevidst om sin rolle som en vigtig forudsætningsskaber for udviklingen på Bornholm.

Du kan via dette link finde hele masterplanen.