Juleoprydning i havnebassinerne

Vind og vejr og skibstrafik ind og ud af Rønne Havn flytter rundt på sandet i bunden af havnebassinerne. Derfor er det med et par års mellemrum nødvendigt med en oprydning. 

Fra medio december og frem til ultimo januar 2016 vil der i både Syd – og Vesthavnen og langs krydstogtkajen blive gennemført en oprydning af sandet i havnebassinerne.

”Med tiden fører vind og vejr en stor mængde sand ind i vores havnebassiner. Samtidig flytter specielt de store skibe rundt på sandet, og det betyder, at der med tiden ophobes for meget sand i havnebassinerne. Vi er derfor nødt til med to til tre års melle…

Aftalen mellem KPI Bridge Oil og Rønne Havn bærer frugt

Samarbejde bærer frugt

Aftalen mellem KPI Bridge Oil og Rønne Havn kaster allerede de første ordre af sig. Det sker kun får uger efter at aftalen blev indgået, når det hollandske skib Sharon anløber Rønne Havn for at tanke bunkers den kommende weekend.

KPI Bridge Oils tilstedeværelse og markedsføring af bunkers fra Rønne Havn er med til at øge den samlede markedsføring af havnen over for de rederier, der sejler i Østersøen. Det betyder at rederier, der normalt ville sejle forbi, nu bliver opmærksomme på mulighederne og derfor vælger at slå vejen forbi og tanke i Rønne.

”Vi skal markedsføre …

Sol over Rønne havn

Rønne Havn A/S’ bestyrelse har nu godkendt selskabets årsrapport for 2015 og bestyrelsen 
kan konstatere fremgang på både hårde og bløde målepunkter.

2015 blev året, hvor Rønne Havn A/S’ bestyrelse for alvor så resultatet af de mange tiltag, 
som direktionen og vores dygtige medarbejdere har gennemført de senere år. Disse tiltag og 
aktiviteter betyder, at Rønne Havn A/S i 2015 kom ud med det bedste resultat nogen sinde. Et 
resultat som bestyrelsen naturligvis er yderst tilfreds med, udtaler Rønnes Havns 
bestyrelsesformand Thomas Thors i anledning af årsregnskabets fremlæggelse.

2015 blev afslu…