Rønne Havn, i samarbejde med ...

Index over samarbejdspartnere

Der er mange fordele i at drive en virksomhed fra havnen, også for almindelige servicefag, der ikke direkte har med den maritime industri og service at gøre. Rønne Havn er også en god vej til et dynamisk netværk for hele øen.

Firma / company
Adresse / location
Telefon / Phone
FÆRGEN Dampskibskajen 5 5695 1866
DLG Norgesvej 6 3368 4409
Sibelco Norgesvej 2 5695 3898
Ålborg Portland    Norgesvej 4 5695 6472
Bornholms energi og forsyning     Skansevej 2 5693 0930
Bech-Hansen & Studsgaard  Vesthavnsvej 5693 1500
YX-Energi      Kraftvej 1  5695 0508  
Kuwait Petroleum Olievej 2  6043 6754
Sydhavnens Motorværksted   Beddingsvej 2   5695 0761
A. Espersen         Fiskerivej 1 5695 1906
Bornholms Elektromotor   Sydhavnsvej 1-3   5695 1456
Axel Sørensen Sydhavnsvej 6 5695 0569
Øens VVS Teknik Bornholm AS Sydhavnsvej 5A 7026 0520