Masterplan 2050

Rønne Havn er Bornholms forsyningshavn og derfor en vigtig forudsætning for øens vækst og udvikling. Skibsfarten, areallejerne, det bornholmske erhvervsliv og havnens mange passagerer - ja hele det bornholmske samfund - stiller krav om en stadig mere effektiv og professionel håndtering af de stedse mere komplicerede opgaver, Rønne Havn A/S’ ansatte stilles overfor. Rønne Havn A/S’ store udfordring er at fremtidssikre havnen, så selskabet i mange år frem kan leve op til sin hovedopgave, nemlig at bringe et stigende antal passager og stadigt større godsmængder sikkert til og fra havnen, på større og større skibe – hver eneste dag året rundt.
Det nødvendiggør, at selskabet konstant har fokus på de processer og forretningsgange, der kræves for bl.a. at tiltrække nye forretningsområder og udbygge servicen over for havnens eksisterende kunder. Rønne Havn A/S’ direktion og bestyrelse er derfor enige om, at det er vigtigt allerede nu at kunne stille en betydelig større og tidssvarende havneinfrastruktur til rådighed for havnens brugere.


Fremtidssikring af Rønne Havn skal ske ved effektivisering og professionalisering, udvikling af nye markedsområder og investeringer i en fremtidssikret infrastruktur