Praktisk info

Rønne Havn har mange aktiviteter, og der er dagligt anløb af mange skibe. På siden her kan du få et overblik over havnens aktiviteter, og hvornår de foregår.

Beliggenhed

Rønne Havn er beliggende på vestkysten af Bornholm på Pos. 55o 05'8 N br, 14o 41'4 Ø lg.

Bølgebrydere

Søndre ydre bryder molehoved Fl G 3s. Nordre ydre bryder molehoved Fl R 3s. Søndre indre bryder F.G. Nordre indre bryder F.R. Ø-lige ende kaj 1 F.R.

Fyrbelysning

Ledefyr, bagfyr ISO 4 s, forfyr ISO 2 s. Brændetid hele døgnet.

Besejlingsforhold

Havnen er beskyttet af to sæt bølgebrydere; ydre og indre bølgebryder. 2 ledefyr holdt overett i pejling ca 65o leder fra anduvningsbøjen, gennem bølgebryderne ind i havnen.

Besejling af Rønne Havn A/S

Havnen er døgnbemandet. Skibe skal kalde havnen 1 time før ankomst og 15 min. før afgang på kanal 16 eller 12.

Tågelys

Tågelys på molehovederne tændes efter behov.


Billedet opdateres automatisk hvert 30. sekund.