Rønne Havns ledelse og bestyrelse

Rønne Havn A/S ledes i dag af en bestyrelse på otte medlemmer. Fem er valgt af kommunalbestyrelsen, og to er indstillet af henholdsvis de bornholmske arbejdsgivere og LO Bornholm. Herudover er der et professionelt bestyrelsesmedlem. Den daglige ledelse varetages af den administrerende direktør, der sammen med økonomidirektøren udgør havnens direktion.

Havnens organisation

Havnen er organisatorisk opdelt i tre afdelinger:

  • En stabsfunktion, som varetager administrative og personalemæssige opgaver, økonomistyring og IT.
  • En servicefunktion, som består af Maritim Afdelingen.
  • En teknisk afdeling, som sørger for at vedligeholde og modernisere de fysiske anlæg