Fortsat stabil fremgang i Rønne Havn A/S

Fortsat stabil fremgang i Rønne Havn A/S

Rønne Havn A/S fortsætter de seneste års fremgang og har realiseret en stabil vækst i godsmængderne i første halvår af 2016. Væksten i godsmængderne er fordelt over flere forretningsområder og der er således tale om en vækst i de totale godsmængder på 3,6 % i forhold til 2015. Samtidig er også antallet af biler og passager øget i første halvår.

Rønne Havn A/S kan dermed ikke genkende det billede af at de danske havne oplever vigende godsmængder som det fremgik af forskellige medier først i juli måned.

”Jeg er yderst tilfreds med at vi har løftet omsæ…

Afslag på ansøgning om midler fra EU ”Connecting Europe Facility (CEF)”

Rønne Havn A/S har nu modtaget svar på havnens ansøgning om tilskud fra EU´s infrastrukturfond ”Connecting Europe Facility” til en udbygning af havnen og desværre, har havnen ikke i denne omgang opnået at få støtte til en udbygning af havnen. 

Der var i alt 17 danske ansøgninger og kun de 6 ansøgninger opnåede tilskud i denne runde fra puljen, der i alt var på 1,1 mia. EUR. I alt var der ansøgt om tilskud på 3,2 mia. EUR, hvilket var næsten 3 gange så meget som der var i puljen. 

Vi afventer nu evalueringen på ansøgningen, således at vi kan vurdere om der eventuelt skal fremsendes en ny ansø…

Rønne Havn A/S fortsætter den positive udvikling

Rønne Havn A/S fortsætter den positive udvikling, efter at havnen igen i 2015 leverede det bedste resultat nogensinde. Første kvartal 2016 fastholder på trods af udløb af flere langvarende forretningsaftaler forsat fremgang på den primære drift.

Det opnåede resultat efter første kvartals drift overgår de forventninger ledelsen havde ved indgangen til året. Det er mod forventning lykkedes at fastholde en næsten uændret omsætning i forhold til 2015 på trods af ledelsens forventning om en omsætningsnedgang som følge af udløbet af flere langvarende forretningsaftaler. Bestyrelsens forventninger o…